get_price() != $product->get_regular_price()) { $pricehtml = $product->get_price_html_from_to($product->get_regular_price(), $product->get_price()); $apricehtml = explode('', $pricehtml); $pricehtml = implode('' , $apricehtml); $apricehtml = explode('', $pricehtml); $chtml = ''; } else { echo ''; } */ //var_dump($product->get_display_price( $product->get_regular_price() )); ?>
TE HUUR BIJ OMEGA RENT:


Merlo P32,6L PLUS

    Compacte verreiker
  • Verreikers ontworpen om te werken in beperkte ruimtes. De machines zijn heel vlot hanteerbaar en beschikken over een krachtige motor die toelaat veeleisend werk te verrichten, wat verwacht mag worden van een machine gebouwd met geavanceerde technologie.
  • De beperkte afmetingen (twee meter breed op twee meter hoog in versie met verlaagde cabine) zorgen ervoor dat de machines ideaal zijn voor het werken in kleine ruimtes.
  • De prestaties van de machines zijn echter groot.
  • Het ontwerp van het chassis is vernieuwend en de compacte gieken zijn nieuw, gebouwd op basis van het beproefde Merlo concept, waarbij alle mechanieken zich binnenin de giek bevinden.
  • Op die manier zijn deze mechanieken beschermd tegen beschadiging ten gevolge van de onvermijdelijke stoten die een machine oploopt tijdens het werken.
Merk : MERLO ' . __('Klik hier voor meer informatie van de fabrikant ', 'bootstrapwp') . $brand.'
'; } ?>
Type : ' . $cat_name . ''; // } ?>
 
VERHUURTARIEVEN
Huur per dag :
 220,00
Huur per week :
 520,00
' . ucfirst(__('netto', 'woocommerce')) . ' ' . strtolower(__('Price', 'woocommerce')) . ':'; $pricehtml = implode($chtml , $apricehtml); ?>
Bruto prijs:
' . __('Price', 'woocommerce') . ':' .$product->get_price_html() . '
id, '_omega_ext_doc' ); if (!empty($ext_doc)){ $upload_dir = wp_upload_dir(); $upload_dir['baseurl']; echo '
DOWNLOADS
'; echo '
'; foreach ($ext_doc as $array_ext_doc_pre){ foreach ($array_ext_doc_pre as $array_ext_doc){ echo '
'; //welke afbeelding gaan we gebruiken switch($array_ext_doc['mime_type']){ case 'application/pdf'; $img_icon = 'pdf_icon.png'; break; } echo '


'.$array_ext_doc['short_name'].'
( '.$array_ext_doc['file_size'].' )

'; echo '
'; } } echo '
'; } if(get_post_meta($product->id, 'artikel_gc_id')) { global $wpdb; $gcId = array_pop(get_post_meta($product->id, 'artikel_gc_id')); $results = $wpdb->get_results( 'SELECT * FROM wp_4_postmeta WHERE meta_key = "artikel_gc_id" AND meta_value = "' . $gcId . '"', OBJECT ); //var_dump('SELECT * FROM wp_4_postmeta WHERE meta_key = "artikel_gc_id" AND meta_value = "' . get_post_meta($product->id, 'artikel_gc_id') . '"', $results); if($results) { switch_to_blog( 4 ); $url = get_permalink($results[0]->post_id) . '?lang=nl'; restore_current_blog(); echo '' . __('Bekijk dit artikel bij OMEGA SALES', 'bootstrapwp') . ''; }} ?>