Is het materiaal dat ik huur van OMEGA RENT altijd (wettelijk) gekeurd?

Ja, wij laten al ons materiaal uit de verhuurvloot jaarlijks keuren door onafhankelijke instanties. Daarmee voldoen al onze objecten in de verhuurvloot aan de wettelijke eisen.