Hoe meld ik een hoogwerker, verreiker of steiger af?

Afmelden kan schriftelijk of telefonisch. Afmelding dient uitsluitend te geschieden onder toekenning van een schriftelijke bevestiging van de verhuurder. Zonder deze bevestiging wordt geacht de machine niet te zijn afgemeld waarbij de huur derhalve niet is geëindigd en de huurprijs dienovereenkomstig aan de huurder wordt berekend.